Plansze interaktywne wsip

From RC Helicopter Wiki
Jump to: navigation, search

Tablica interaktywna w szkole

Tablica interaktywna to bardzo atrakcyjne urządzenie dydaktyczne, ponieważ posiada funkcje, którymi nie dysponują inne środki (nawet komputer sprzężony z projektorem multimedialnym), np. wczytywanie notatek z tablicy do pamięci komputera, odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek bezpośrednio na pojedynczych kadrach, praca z aplikacjami komputerowymi na powierzchni tablicy.


Rozwój nowoczesnych technologii umożliwił bezpośrednie łączenie kamery z sieciami komputerowymi. Takie rozwiązanie pozwala na oglądanie obrazów z kamer zainstalowanych w różnych lokalizacjach, dzięki czemu mamy możliwość oglądania obrazu z dowolnej kamery przy pomocy dowolnego komputera podłączonego do internetu / sieci w dowolnym miejscu (np. komputer domowy czy przenośny). Kamera sieciowa wyposażona jest w interfejs sieciowy oraz ma przydzielony własny adres IP.

Czym są tablice interaktywne?

Tablica interaktywna to, mówiąc prosto, urządzenie potrafiące kontrolować komputer za pomocą swojej powierzchni.

Naturalnie tablice interaktywne mają wiele innych przydatnych cech, jak np.: zdolność pisania po nich zwykłymi flamastrami, lub zdolność rozpoznawania pisma (choć jest to akurat zdolność oprogramowania, a nie samej konstrukcji tablicy).


Plansze interaktywne 2.0
Czym są plansze interaktywne 2.0?
Ta multimedialna pomoc dydaktyczna, to narzędzie, dzięki któremu lekcja stanie się bardziej interesująca zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Plansze zostały przygotowane dla 17 przedmiotów. 8 z nich obejmuje zakres przedmiotowy szkoły podstawowej: z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki, muzyki, historii oraz edukacji wczesnoszkolnej,

Oprogramowanie do wirtualizacji desktopów vSpace
Oferowane przez NComputing oprogramowanie vSpace dokonuje podziału zasobów komputera na niezależne sesje, gwarantujące każdemu użytkownikowi możliwość odrębnej pracy na komputerze PC. Zapewnia przesył i obsługę obrazu wyświetlanego na monitorze oraz zdalnych działań prowadzonych przez użytkownika za pomocą klawiatury i myszy (za pośrednictwem urządzenia dostępowego). Oprogramowanie vSpace współpracuje z systemami operacyjnymi Windows i Linux (choc zalecamy przed uruchomieniem przetestowanie swojego systemu i aplikacji).Share your opinion